บริษัท พี.เอ็น.แอล แวคคัมโคท จำกัด
    ให้บริการเคลือบชิ้นงานด้วยวิธีการ Vacuum metalizing (ชุบสูญญากาศ) นิยมใช้แพร่หลายในอุตสาหกรรม ยานยนต์ , อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สิ่งของตบแต่ง บ้าน อาคาร สำนักงานต่างๆ ทั่วไปในปัจจุบันการชุบสูญญากาศมี  ความสำคัญเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโคมไฟบ้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องใช้สังภัณฑ์ทางบริษัทฯจึงได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ ควมคุมกระบวนการผลิต อีกทั้งยังนำเอาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000 เข้ามาจัดการควมคุมในด้านคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า

งานปั๊มโลหะรูปโคมไฟรถยนต์โคมไฟบ้าน
โคมไฟรถยนต์
เครื่องสังฆภัณฑ์
กระปุกเครื่องสำอาง